Sony Ericssons besparingsprogram innebär en rejäl minskning av bolagets personalstyrka. Sedan mitten av 2008, då besparingarna inleddes, har hela 3 150 anställda tvingats lämna bolaget. Det motsvarar nästan en tredjedel av personalstyrkan.

Under året har Sony Ericsson stängt ned sitt utvecklingskontor i Kista. Dessutom har personalstyrkan på huvudkontoret i Lund bantats rejält. Idag har Sony Ericsson 8 450 anställda världen över.

Hittills har nedskärningarna belastat bolaget med kostnader på 342 miljoner euro, enligt kvartalsrapporten för det första kvartalet 2010. Målet är att de löpande kostnaderna ska ned med hela 880 miljoner euro om året.