Mediekoncernen MTG meddelar att man avser att knoppa av hela sin verksamhet inom näthandel. Den utgörs i huvudsak av film-, musik- och hemelektronikhandlaren Cdon, men även varumärken som Bodystore.se, Nelly.com och nyförvärvet Lekmer.se.

Det nya bolaget kommer att bildas antingen genom en försäljning av aktierna i dotterbolaget Cdon.com, som innefattar hela koncernens verksamhet inom internethandel, eller genom försäljning till en tredje part.

För IT24 bekräftar MTG att diskussioner förs med flera intresserade budgivare, men vilka dessa är vill bolaget inte avslöja.

Mikael Olander, nuvarande vd för Cdon, bekräftar för IT24 att han kommer kvarstå som vd i det nya bolaget även efter försäljningen.

Cdon har varit en högst lönsam affär för MTG under de senaste åren. Under 2009 ökade försäljningen med 36 procent till 1 746 miljoner kronor. Det året redovisade bolaget ett rörelseresultat på 125 miljoner kronor, att jämföra med 83 miljoner kronor året innan.

Försäljningen är, enligt MTGs vd Hans-Holger Albrecht, ett led i koncernens pågående renodlingsarbete mot sina tv- och broadcastingverksamheter.

– Avknoppningen är ett naturligt steg med tanke på MTGs fokus på våra kärnverksamheter inom TV, vårt fokus på aktieägaravkastning och nyttan som CDON Group får av en oberoende profil som en regional marknadsledare med hög tillväxt. Vi kommer att fortsätta vårt nära samarbete med CDON Group framgent för att stödja dess fortsatta utveckling, lyder en skriftlig kommentar från Hans Holger Albrecht.

Mikael Olander hoppas att försäljningen ger verksamheten ett ökat fokus:

– Jag tror såklart att det här stärker oss. Det ett extra fokus på vår verksamhet, det tror jag är jättepositivt, säger han till IT24.

Ni har haft en mycket stark ägare i ryggen genom MTG. Är det bekymmersamt att det stödet försvinner?

– Det ser jag inte som något större problem. Vi har bedrivits som ett väldigt självständigt bolag hela tiden. Vår verksamhet har varit en lite udda fågel inom MTG. Nu ser fram mot att stå på egna ben, säger Mikael Olander.