Den 1 juni tar Håkan Persson steget från IBM till att bli ny vd på bildhanteringsbolaget Scalado. Målet är tydligt: se till att bibehålla bolagets rasande tillväxttakt. Under de senaste två åren har omsättningen mer än tredubblats och personalstyrkan vuxit kraftigt.

– Dels finns det mycket kvar att göra med befintliga kunder, dels är det inte alla mobiltillverkare som är våra kunder idag, säger Håkan Persson.

Mycket av tillväxten kommer tack vare Sony Ericsson, granne med Scalados lokaler i Lund. Liksom för andra telekomföretag i Öresundsregionen har den svensk-japanska mobiltillverkaren varit en viktig och trygg samarbetspartner under framväxtfasen. Nu, med ett allt mer moget Scalado och ett Sony Ericsson som brottas med svåra lönsamhetsproblem, gäller det för Håkan Persson att hitta nya kunder och intäktsströmmar.

Exakt hur stor del av Scalados verksamhet som utgörs av Sony Ericsson kan inte Håkan Persson svara på. Men det råder ingen tvekan om att det är en viktig kund.

– Det är ju inte så att vi står och faller med dem, men det är en oerhört viktig referenspunkt för oss. Det är en fördel att ha det nära så att vi kan diskutera med dem, säger han.

Vad skulle hända om de försvinner?
– För det första tror jag inte att de försvinner. Men samtidigt förändras Scalado hela tiden under resan och dessutom går det att göra mer på de befintliga kunder som finns, samt att titta på om produkten som sådan fungerar i andra enheter. Till exempel stillbildskameror eller spelkonsoler.

Scalado jobbar redan med ytterligare tre av världens största mobiltillverkare: Samsung, LG och Nokia. Men det finns fortfarande leverantörer som kan övertygas att börja jobba med det svenska företaget.

– Det kommer nya mobiltillverkare med Androidplattformen. Vi är inte heller på Apples plattform idag, så det finns mycket mer för oss att göra, säger Håkan Persson.

Hur ska ni locka dem till er?
– Det handlar hela tiden om vår teknik, om att vi kan hantera stora mängder information på ett bra sätt.

Håkan Persson kommer närmast från IBM, dit han kom efter att ha varit Emeachef på Telelogic. Han har även arbetat i spridda roller på bolag som Telia, AU System och Aspiro.

Scalado har hittills tagit in 47 miljoner kronor i riskkapital från flera olika investerare. Bolaget grundades 2001 och har varit lönsamt sedan 2008. Men en börsnotering är inget uttalat mål, i alla fall inte än.

Du är inte där för att ta bolaget till börsen?
– Det är en styrelsefråga, kanske i framtiden, men det är i så fall del av en längre satsning.

Du har inte fått något sådant uttalat uppdrag?

– Nej.