IT24 har tidigare skrivit om mjukvarubolaget Episervers planer att noteras på börsen. Nu har styrelsen och ägarna beslutit och ansökt om notering på Nasdaq OMX.

Första handelsdagen beräknas bli den 30 juni. Man har även beslutat om att sprida ägandet genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier.

– Min erfarenhet är att en börsnotering är fördelaktig för ett bolag som befinner sig i Episervers utvecklingsfas. En notering bidrar till ökad kännedom om bolaget och stärker vår profil gentemot såväl nya som existerande partners, slutkunder och medarbetare samt skapar en bas av långsiktigt institutionellt och privat ägande, säger vd Martin Henricson.

Enligt Episerver omfattar erbjudandet totalt 5 541 828 aktier, vilket motsvarar cirka 45,7 procent av bolaget. Priset förväntas bli mellan 52 och 60 kronor per aktie. Det innebär att värdet av erbjudandet uppgår till någonstans mellan 288 och 333 miljoner. Vilket i sin tur innebär att värdet på utestående aktier är mellan 630 och 727 miljoner om man även räknar med nyemissionen.