Fusionen Atea och Portal skapar den i särklass största it-leverantören på Stockholmsmarknaden. Men få detaljer i affären är klara.

– För det första måste allting godkännas av konkurrensverket. När det är klart kommer vi att sätta oss och fatta alla de kloka besluten tillsammans. Men att Portal som varumärke går upp i Atea är bestämt, säger Ateas vd Lars Pettersson till IT24.


"Det här är ett offensivt drag", säger Ateas vd Lars Pettersson om köpet av Portal. Alla anställda kommer erbjudas nya jobb i Ateakoncernen.

Det sammanslagna bolaget får en omsättning mellan 2 och 3 miljarder kronor och 350 anställda på Stockholmsmarknaden. Samtliga anställda på Portal kommer att erbjudas jobb på Atea, så även bolagsledningen. Men Portal kommer inte att leva kvar som en egen affärsenhet utan sväljas helt och fullt i Atea.

– Det finns bara ett embryo till plan. Men att se så många ambitiösa och duktiga ledare har varit en av de mest lockande sakerna i affären. Hela Portals chefsled kommer att erbjudas kvalificerade ledarroller inom Atea, fortsätter Lars Pettersson.

Var finns det ett överlapp?
– På produkt- och klientsidan gör vi ungefär samma sak. Men det här är ett offensivt drag. Vi tänker inte i termer av att spara utan vi tror att vi blir starkare tillsammans, säger Lars Pettersson.

Portal och Atea har tidigare varit bittra konkurrenter på Stockholmsmarknaden. Det borgar för en känslig situation när de två bolagen nu ska slås samman. Ateas köp av Officebolagen i Västerås, Eskilstuna, Karlstad och Borås tidigare under vintern ledde till stora avhopp bland personalen. Lars Pettersson är medveten om att en liknande situation kan uppstå även nu:

– Kulturfrågan är enormt viktigt, det håller jag med om till hundra procent. Men när vi har tittat på Portals värdearbete så matchar det alldeles fantastiskt bra. Deras budord är mer eller mindre helt utbytbara med våra. Det har varit bärande i diskussionerna, tron på att vi har en samsyn i hur en verksamhet ska drivas och fungera, säger han.

Det är framförallt Portals starka position bland medelstora företagskunder som Atea vill åt. Klart är att det sammanslagna bolaget blir en helt dominerande kraft på Stockholmsmarknaden:

– Hos kunder med mellan 50 och 500 anställda behöver vi mer kraft. Där tycker vi att Portal har varit duktigare än oss, säger Lars Pettersson.

– En stor andel av de stora och medelstora företagen i regionen är redan kunder till antingen Atea eller Portal. Portals kunder kommer även att få ett större erbjudande efter sammanslagningen. Atea har en helt annan bredd i portföljen, fortsätter han.