Av de 17 yrkesgrupper som jämförts i studien i såväl Sverige som Norge som hamnar alltså it och data längst ner på listan över konfliktbenägenhet. 24 procent av de svenska respondenterna uppger att det ofta eller ibland råder konflikter mellan chef och medarbetare, medan konflikterna medarbetare emellan är ännu lägre, 19 procent. Även i Norge är it-branschen bland de minst konfliktbenägna grupperna.

Den yrkesgrupp som ligger snäppet över de it-anställda är personer som jobbar med teknik och naturvetenskap.

Svenska hantverkare toppar listan men en konfliktbenägenhet mellan medarbetare och chefer på 50 procent, däremot är konflikterna medarbetarna emellan desto lägre, 33 procent. Media och kultur hamnar som tvåa på listan. Där upplever 49 procent ofta eller ibland konflikter mellan medarbetare och chefer, medan var fjärde anställd hamnar i konflikt med sina medarbetare.

Det vanligaste sättet att hantera en konflikt i Sverige är att parterna löser det sinsemellan (58%), medan chefen i en tredjedel av fallen får adressera frågan med personerna ifråga. Drygt var fjärde fall ”tystas ned” och hanteras därmed inte.

I de flesta fall (65%) blir konflikten löst, men närmare var tredje konflikt leder till ”intriger och skitsnack” på svenska företag. Däremot leder en konflikt sällan till att någon sägs upp. Endast 6 procent av de svenska respondenterna säger att det är vanligt.

Undersökningen som Manpower Work Life står bakom har genomförts av Kairos Future. 8299 svenskar, såväl anställda, arbetssökande, egenföretagare som studerande, har svarat på frågor rörande konflikter på arbetsplatsen. I Norge uppgick antalet respondenter till 4416.

Fakta

Sådana arbetsplatser går det dåligt för ekonomiskt:
- Konflikter på arbetsplatsen tystas ofta ner eller ignoreras
- Det förekommer skitsnack och intriger
- De anställda grupperar sig i olika ”läger” beroende på konflikter

Sådana arbetplatser går det bra för ekonomiskt:
- Medarbetarna känner stort engagemang och energi i arbetet
- Det tas ofta initiativ till sociala aktiviteter som inte är arbetsrelaterade
- Det finns en positiv stämning på arbetsplatsen