Det nya samarbetet mellan IBM och EU går ut på att utveckla nya modeller för molntjänster som ska minska kostnaderna för att använda värddatortjänster och underhålla internetbaserade tjänster.

Enligt IBM ska konsortiet ihop med ett antal universitet utveckla nya modeller som förena internet-baserade tjänster, med ett antal hård- och mjukvarumiljöer.

Genom att ta fram nya modeller för design och installation, är tanken att kostnaderna ska sänkas, i förhållande till de nuvarande leveransmodellerna, som är komplexa och kräver tid och kostnader för att underhålla.

Bland annat ska forskarna genomför ett projekt utifrån IBM:s koncept Artifact-Centric Service Interoperation, Acsi, som går ut på att utveckla ett antal nätnav.

Utifrån dessa ska det bli enklare att skapa och installera nya leveransmodeller för molntjänster, vilket kommer att ske i samarbete med ett antal partner.