Det innebär att bland annat flera av Stockholms gator kommer att få en kompletterande fotogradering.

Fotograferingen sker efter att Google har tagit bort den utrustning för avlyssning av trådlösa nätverk som företaget tidigare har fått hård kritik för.

I början av denna vecka kommer Irland, Norge, Sydafrika och Sverige att fortsätta bli avfotograderade

Google säger sig även ha talat med myndigheterna i dessa länder.

Googles avlyssning ledde till hård kritik från flera länder, däribland Frankrike, Italien, Storbritannien, USA och Spanien.

Tidigare har brittiska myndigheter uppgivit att Google bröt mot dataskyddslagstiftningen vid insamlingen av data, men att man ändå inte avser att agera då Google gått me på att ta bort data.

En kriminalundersökning pågår i Tyskland, men inga formella anklagelser har ännu riktats mot Google.