Företaget Spiceworks senaste undersökning visar att mindre företag är mycket mer villiga att ta till sig molntjänster. 14 procent av företagen i SME-kategorin (Small and Medium Enterprises) använder readan molntjänster, enligt undersökningen, och ytterligare 10 procent har planer på att börja - men siffrorna förändras dramatiskt när man tittar närmare på företagens storlek.

38 procent av företag som har färre än 20 anställda planerar att flytta till molnet, jämfört med 22 procent av företagen med mer än 100 anställda. Företagen i mitten på storleksskalan är de största motståndarna till molnet, där bara 17 procent ser det som ett bra alternativ.

Företag med teknisk inriktning är inte helt oväntat mest positiva till molntjänster, enligt undersökningen. I tekniksektorn planerar 34 procent av företagen att börja använda molntjänster. För de flesta andra sektorer ligger siffran på runt 20 procent.

Jay Hallberg, en av Spiceworks grundare, råder molnleverantörerna till att göra det enklare för de lite större företagen att blanda molnlösningar och på-plats-teknik.

– Små företag med liten befintlig infrastruktur och outsourcad it går snabbast till molnet, medan större företag går mer försiktigt fram på grund av betydande investeringar i på-plats-teknik, säger han.

IDG News