Den danska konsultfirman Strand Consult, som gjort sig känd bland annat för att tidigare ha levererat ett flertal mindre lyckade domedagsprofetior rörande Apples telefonsatsningar, har satt samman en lista med anledningar till att nya Iphone 4 kommer att visa sig vara en väldigt dålig affär för mobiloperatörerna.

Strands uppfattning är att den nya modellen inte skiljer sig tillräckligt mycket från de tidigare, vare sig det gäller priset eller formgivningen, vilket firman menar kommer att leda till att telefonen kommer stå och stampa i samma marknadssegment och inte kunna nå nya kunder.

Strand menar även att en massuppgradering från äldre Iphone-modeller till Iphone 4 hos kunderna kommer att bli en dyr affär för operatörerna genom höga subventioneringskostnader.

Dessutom anser Strand att det fortfarande är en nischtelefon med relativt liten marknadsandel. “Den totala mängden Iphone-användare i världen i dag är ungefär samma som mängden människor med ett polskt pass”, skriver Strand i rapporten.

De enda som kommer göra en god affär på telefonen, enligt Strand, är mindre och billigare operatörer. Detta eftersom att firman förutser att många Iphone 4-köpare kommer att ge bort sina gamla telefoner till släkt och vänner, som i sin tur kommer att leta upp billigaste möjliga abonnemang.