Som IT24 skrev i måndags tvingas Ekonomistyrningsverket, ESV, avbryta sin ramavtalsupphandling av ekonomisystem på grund av dåligt intresse från leverantörernas sida.

Nu har en annan av verkets upphandlingar, av e-handelstjänster, tills vidare stoppats av förvaltningsrätten på grund av att två leverantörer, Capgemini och Logitall, begärt överprövning av tilldelningsbeslutet.

Den nu stoppade upphandlingen av ramavtal för e-handelstjänst, tidigare kallat it-stöd för e-handel, var färdig i början av sommaren, då ESV också lämnade tilldelningsbeslut.

Enligt det beslutet ville ESV teckna ramavtal med tre leverantörer, Visma Proceedo, Logica och Ebuilder.

I upphandlingen deltog också Capgemini och Logitall, som efter det negativa tilldelningsbeslutet, var för sig begärde överprövning av tilldelningsbeslutet.

Det resulterade i att förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen tills vidare inte får avslutas.

Sedan drygt två månader ligger ärendet och väntar på ett avgörande i förvaltningsrätten.

Vad det tillfälliga stoppet av upphandlingen får för konsekvenser för tidsschemat, vill Sören Pedersen, projektledare för ramavtalsupphandlingen av statliga ramavtal för e-handelstjänst på Ekonomistyrningsverket, inte uttala sig om.

– Det är väl aldrig positivt med en fördröjning men samtidigt är det ganska vanligt med överprövningar när det gäller ramavtalsupphandlingar. Vi hoppas på en snar dom så att vi kan gå vidare och teckna ramavtal som det var tänkt. Naturligtvis hoppas vi att domen blir till vår fördel, säger Sören Pedersen.

I ett värsta scenario kan upphandlingen få göras om, menar han vidare.

I oktober 2008 slutförde ESV sitt regeringsuppdrag att förbereda införandet av elektroniska beställningar i staten som ett led i regeringens beslut att statliga myndigheter ska införa e-beställningar före utgången av 2013.

För att kunna hantera beställningar elektroniskt behöver myndigheterna ett bredare it-stöd än det som ryms i nuvarande ramavtal som avser e-faktura.

Därför ska Ekonomistyrningsverket upphandla nya statliga ramavtal för e-faktura och e-beställningar, som gemensamt kallas E-handelstjänst.