I maj blev Kammarkollegiets ramavtal för helhetsdrift klart. Tio bolag tog hem spelet och beräknas därmed få dela på minst 800 miljoner kronor.

Nu börjar de konkreta affärerna trilla in.

När ramavtalet väl hade presenterats upplevde Qbranch lite av en kommunal ketchupeffekt.

– Det verkar ha funnits ett uppdämt behov. Det känns som kommunerna stod och stampade och väntade på att få komma igång, säger Anders Harling, marknadschef på Qbranch.

Totalt handlar det om drygt 70 miljoner kronor och fyra kommuner där Qbranch ska sköta it-plattformarna. Anders Harling är noga med att poängtera att endast ett avtal, med Partille kommun, är helt färdigt. Det uppges vara värt 27 miljoner kronor. Partilleaffären är visserligen inte en del av Kammarkollegiets ramavtal, men det var först efter det att Kammarkollegiets vinnare presenterats som fler kommunala avtal började rulla in.

När det gäller de andra tre fallen, Knivsta, Heby och en ännu icke namngiven kommun, är det i princip klart, vilket konkret innebär att Qbranch har tecknat ett letter of intent. Den exakta summan är därmed inte heller fastställd, men det rör sig troligen om knappt 50 miljoner totalt för de tre kommunerna.

Varför valde de fyra kommunerna Qbranch?
– Vi gjorde ett bra anbud där vi beskriver vilken nytta våra tjänster skulle tillföra kommunerna. Det är i alla fall vad de har sagt, att vi var bäst på att beskriva nyttan.

Och den bilden håller Per Wikström, it-chef Partille kommun, med om.

– Qbranch hade väldigt bra idéer och tankar kring lösningar av olika moment som vi efterfrågade. Dessutom fick vi mycket goda referenser från Qbranchs befintliga kunder. Dessa parametrar i kombination med lokal närvaro och ett konkurrenskraftigt pris gjorde att valet föll på Qbranch, säger han.

De tio vinnarna av hosting-avtalet var förutom Qbranch även HP, CSC, Tieto, EDB, Fujitsu Services, IBM, Logica, Systeam och Telecomputing.