Enligt Gartners senaste prognos kommer Android att vara näst störst islutet av 2010. Och redan 2014 kommer Symbians förstaplats vara hotad. Det är nästan två år tidigare än vad som tidigare har förutspåtts.

Totalt kommer de två operativsystemen att ha 59,8 procent av marknaden 2014, där Symbian beräknas ha 30,2 procent av marknaden och Android 29,6 procent.

– Världsmarknaden för mobile operativsystem domineras av fyra spelare: Symbian, Android, Research In Motion and IOS. Vi tror att marknadsandelarna kommer att konsolideras kring ett antal nyckelutvecklare av operativsystem, säger Roberta Cozza, analytiker på Gartner.

Det är framför allt från tillverkarhåll som genomslaget för Android skyndas på.

Gartner förväntar sig ett flertal nya Androidtelefoner i det billigare segmentet från Samsung under andra halvåret. Samma strategi väntas även från Sony Ericsson, LG och Motorola, vilket förväntas innebära att Android blir största operativsystem i Nordamerika redan vid slutet av 2010.

Fakta

                        2009   2010  2011   2014
Symbian          46,9   40,1  34,2    30,2
Android
              3,9     17,7     22,2     29,6
RIM                   19,9    17,5    15,0    11,7
IOS                    14,4    15,4     17,1     14,9
Windows           8,7      4,7       5,2       3,9
Övriga               6,1      4,7       6,3       9,6

Marknadsandelar i procent
Källa: Gartner