IT24 har tidigare skrivit om att intresset för Ipad är oväntat stort ute hos företagen. Och det har satt fart på konsultbolagen, som nu jobbar för högtryck för att haka på Ipadtåget.

Den explosionsartade utvecklingen för smartphones och det stora intresset för Ipad och andra pekdatorer har fått en tydlig effekt, efterfrågan på företagsappar har ökat markant. För Sogeti har det inneburit en rejäl satsning. I oktober öppnar bolaget ett app-center i Stockholm, med runt tio anställda, men målet är att inom ett år dubbla styrkan som ska bearbeta kunderna att tänka mer mobilt.

– Bland de kunder vi träffar är det ett område som är oerhört hett. De senaste åtta-tio veckorna har vi sett en väldigt markant skillnad i intresse från företagen, säger Andreas Sjöström, mobilitetsexpert på Sogeti, som är överraskad över det nya bemötande pratet om mobilitet får hos kunderna nu.

– Pendeln har verkligen svängt, det är som natt och dag. Förutsatt att man väl får prata med rätt person så är det i princip att starta ett projekt direkt som gäller.

Intresset från företagen handlar framför allt om två saker. Dels att betydligt fler är intresserade av att ta fram en app- eller mobilstrategi, dels att de har identifierat vilka specifika appar som man är intresserade av.

– Det handlar framför allt om att man vill ha appar som kan underlätta kommunikationen med kunderna. Det är definitivt den målgruppen som har störst fokus och den typen av appar har ofta företräde, säger Andreas Sjöström.

Men det finns flera områden där appar lockar företagen. När IT24 pratar med Andreas Sjöström är han precis på väg till ett möte med ”ett stort företag” som är intresserade av en app för internt bruk, vilket innebär att man vill få ut delar av intranätet så att medarbetarna kan komma åt det via sin Iphone eller Ipad.

Hos Tieto har man också märkt av en tydlig Ipad-effekt. Konsultbolaget drog tidigt igång ett pilotprojekt med en Ipad-lösning för sjukvården, som har mottagits väl av flera svenska sjukhus och som ska testas i höst. Men intresset kommer från flera olika håll.

– Vi jobbar även med mediebolag, och bolag som exempelvis hisstillverkare som kan ha som daglig rutin att skicka besiktningsprotokoll till olika ställen, säger Dinuke Abeysekera, Sverigeansvarig för mobila lösningar på Tieto.

Idag jobbar tio personer på svenska Tieto inom området mobila lösningar, men bolaget har också en stor verksamhet för det i övriga Europa, samt en fabrik i Kina.

Även hos Tieto är det den kraftiga ökningen av smartphones som har drivit på intresset för företagsappar, ett intresse som alltså förväntas bli ännu större när pekdatorerna slår igenom på allvar.

– Intresset är enormt. Det finns 225 000 appar för vanliga människor bara i App Store. Men när det gäller entreprise är det något helt annat. Det är många industrier som står utan en klar strategi. Intresset har varit enormt för hur de kan gå vidare med det här. Men vårt fokus är inte att göra appar. Vi försöker bli starka där vi redan är starka, men med en mobilstrategi för olika plattformar, säger Dinuke Abeysekera.