Cybercom gav tvivlarna svar på tal när de rapporterade för sitt tredje kvartal i dag. Framför allt har de förbättrat lönsamheten och stärkt vinstmarginalen.

– Vi har höjt beläggningen under kvartalet. Från och med september har vi sett en stabilitet på marknaden och att efterfrågan på konsulttjänster börjat öka. Det märks att företagen vill säkra upp sina leverantörer, det är många som förlänger sina avtal just nu.

Cybercom har gått kräftgång på börsen sedan förra rapporten, för andra kvartalet, men i dag rusade aktien på Stockholmsbörsen och gick upp med nästan 14 procent i inledningshandeln.

Cybercom ökade rörelseresultatet med ungefär en miljon kronor till 35 miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal på 10,6 procent. Omsättningen har gått ner och landade på 329 miljoner kronor, att jämföra med 373 miljoner. Detta beror bland annat på att företaget genomfört ett sparpaket under året.

Fortfarande har Cybercom en majoritet av sina affärer i telekomsektorn, 51 procent för att vara exakt, även om den andelen hela tiden sjunker.

– Aktiviteten just nu är större inom industri och fordonssektorn i väst, säger Patrik Boman. Inom telekom är det operatörerna som växer snabbast, men även nätleverantörerna har stabiliserat sina konsultinköp.

Nästa steg för Cybercom blir att börja rekrytera konsulter.

– Vi har minskat personalstyrkan under lågkonjunkturen. Men nu är vi uppe på en acceptabel beläggning och då kan nästa steg bli att vi börjar rekrytera.

Vad är det för typ av konsulter ni rekryterar i så fall?
– Dels finns det ju orter där vi fortfarande är relativt små, som i Helsingfors och Köpenhamn. Dels så är det specialister inom områden som Android, it-säkerhet och tung projektledning. Det är inte så mycket generalister.

Samtidigt som Cybercom rapporterade för sitt tredje kvartal så offentliggjordes också en stor omorganisation inom bolaget, där de regionala svenska bolagen skrotas och ersätts av ett Sverige-bolag. Peter Keller-Andreasen får den nya rollen som vd för Cybercom Sverige.

– Vår tidigare organisation har varit begränsande. Vi har till exempel haft it-säkerhet som varit helt fokuserat på Stockholm och mobila lösningar som varit helt fokuserat på Skåne. Nu får vi en organisation som jobbar över hela landet.

Patrik Boman säger att den nya organisationen inte påverkar numerären på företaget. Även de tidigare cheferna på de regionala bolagen får nya roller i den nya organisationen.

Med Peter Keller-Andreasen som Sverige-vd vet Patrik Boman vad han får, han kommer från posten som vice vd.

– Det här blir ett bolag med över 900 anställda och det kräver ett seniort ledarskap. Jag känner mig trygg med den lösningen.