Motsvarande period förra året rapporterade Proact om ett resultat före skatt på 36 miljoner kronor för samma period 2009. Nu har vinsten ökat med 10 procent till 39,6 miljoner kronor.

Omsättningen minskade med fem procent till 235 miljoner kronor.

Samtidigt som delårsrapporten släpptes i dag offentliggör bolaget också att de köper 60 procent av lagringsföretaget Storyflex med verksamhet i Tjeckien och Slovakien. För en kort tid sedan köpte Proact också danska bolaget Great Solutions.

Av Proacts verksamhet utanför Sveriges gränser fortsätter Finland att utvecklas bra med god tillväxt och lönsamhet under de senaste sex kvartalen. Även utvecklingen i Nederländerna har utvecklats positivt. Där har bolaget sedan starten 2008 gått från fem till 15 anställda på tre år, och har under de nio första månaderna i år klarat av att leverera ett resultat före skatt på 1,8 miljoner kronor.

Den något försämrade resultatnivå på bolagets största marknader, Sverige och Norge, förklarar Olof Sand med en något lägre volym inom systemförsäljning.

Enligt Olof Sand har Proacts molnbaserade tjänster tagits emot väl av marknaden och att kombinationen med molnbaserade tjänster och finansiering genom Proact Finance utgör en konkurrensfördel för bolaget.

Genom köpet av Storyflex i Tjeckien och Slovakien fortsätter Proact sin internationella expansion, som bland annat resulterade i att Proacts danska dotterbolag nyligen köpte den danska återförsäljaren Great Solutions.

I det nya köpeavtalet med Storyflex ingår också en option om att Proact också ska resterande del av verksamheten i Storyflex.

För en majoritetsdel i Storyflex, 60 procent, betalar Proact motsvarande tolv miljoner kronor kontant. Det förvärvade bolaget hade motsvarande 108 miljoner kronor i omsättning senaste verksamhetsåret.