Det var den 27 september som Softronic offentliggjorde sitt bud på konsultbolaget Modul 1.

Budet är värt 77,6 miljoner kronor. Nu har styrelsen i Modul 1 efter utvärdering beslutat att rekommendera aktieägarna att tacka ja till uppköpserbjudandet.

Johan Kihl, styrelseordförande i Modul 1, skriver i ett pressmeddelande att "erbjudandet kan anses skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavarna av aktier i Modul 1".

Styrelsen i Modul 1 anser också att ett större bolag ger ett antal fördelar. Till exempel ökar konkurrenskraften när det gäller att genomföra större affärer. Dessutom ger ett sammanslaget och större bolag bättre förutsättningar för att konkurrera i det högre kundsegmentet.

Styrelseordförande Johan Kihl, skriver vidare: "Företagen har i grunden snarlik kärnkompetens, men kompletterande marknadserbjudanden och kundkretsar. Detta skapar förutsättningar för ökad försäljning till en bredare kundkrets. För de anställda förbättras också förutsättningarna för en aktiv kompetensutveckling bland annat genom fler och större kundåtanden".

Enligt tidsplanen avslutas anmälningsperioden för Softronics erbjudande den 3 december.