Den nya organisationen börjar sätta sig och det ser betydligt ljusare ut för Enea. Under tredje kvartalet sjönk visserligen omsättningen till 166,1 miljoner kronor, jämfört med 172,4 miljoner ifjol. Däremot ökade vinsten. Rörelseresultatet landade på 20,2 miljoner kronor. 14,9 miljoner var resultatet under motsvarande kvartal ifjol.

Tittar man på siffrorna fördelat på bolagets båda affärsområden så fortsatte mjukvarudelen öka. Affärsområde Software omsatte 84,8 miljoner under kvartalet (83,3 miljoner ifjol). Rörelsemarginalen för mjukvarudelen uppgick till 16,6 procent.

För affärsområdet Consulting landade omsättningen på 95,2 miljoner kronor, en minskning från 99,8 miljoner för tredje kvartalet 2009. Här landade rörelsemarginalen på 6,4 procent under kvartalet.

Enea konstaterar i rapporten att marginalen överlag har förbättrats. Idag ligger den för hela koncernen på 12,2 procent. Det förklaras framför allt med att bolagets kostnader har minskat. Och utvecklingen ligger, enligt vd Per Åkerberg, i fas med utsikterna för helåret.

– Lönsamheten har väsentligt förbättrats och Enea uppvisar sin högsta rörelsemarginal på mer än tio år, kommenterar Åkerberg resultatet.

– Under föregående år gjorde vi en rad anpassningar av verksamheten vilket resulterat i färre konsulter, färre produktutvecklare och en lägre kostnadsbas, vilket har resulterat i en allt lönsammare verksamhet med stabila intäktsnivåer.