Doro, som tillverkar förenklade mobiltelefoner för seniorer, levererar en stark rapport för tredje kvartalet.

Omsättningen ökade med hela 52 procent till 169 miljoner kronor jämfört med 111 miljoner kronor samma period förra året.

Samtidigt nästan fördubblades rörelseresultatet till 13,2 miljoner kronor jämfört med 7 miljoner kronor samma kvartal 2009.

Enligt Doros vd Jérôme Arnaud nära nog fördubblades affärsenheten Care Electronics sin omsättningen från 69 miljoner kronor tredje kvartalet 2009 till 138 miljoner kronor tredje kvartalet i år.

Därmed står affärsområdet för 82 procent av koncernens totala försäljning under kvartalet, vilket innebär att man uppnår bolagets strategiska mål, som säger att affärsområdet Care Electronics ska utgöra minst 80 procent av den totala försäljningen.

Doros tredje kvartal kännetecknades annars av en försäljningsökning på samtliga marknader och med en fortsatt stark orderingång.

Under tredje kvartalet utökade Doro också samarbetet med distributören 20:20 genom ett omfattade distributionsavtal för Storbritannien, Italien, Turkiet och tillväxtmarknaderna i Östeuropa.