Årets leverantör: HTC

Juryns motivering:
Trots begränsade personalresurser i Sverige har årets vinnare på rekordtid tagit sig till toppen. Framgången beror förstås på heta produkter och smarta marknadsstrategier, men också på ett starkt personligt engagemang och nära kontakt med - och förståelse för - kundernas behov.

I juryn:
Mats Brandon, chefredaktör IT.Branschen, Roland Vejdemo, tidigare vd HP, Per Jarefjord, konsult och tidigare vd Office, Jonas Åkerman, vice vd Soliditet, Daniel Sjöholm, chefredaktör M3, Thomas Wallberg, konsult och tidigare vd Ingram Micro.


Årets återförsäljare:
Atea

Juryns motivering:
Årets vinnare har fortsatt växa från sin tidigare position på toppen. Detta såväl organiskt som genom förvärv, och utan att ha tappat varken kundfokus eller personal på vägen. Företaget är ett maskineri som gör ett bra jobb åt såväl leverantörer som slutkunder - och som i år befäste sin position som Sveriges ledande it-återförsäljare.

I Juryn:
Mats Brandon, chefredaktör IT.Branschen, Roland Vejdemo, tidigare vd HP, Per Jarefjord, konsult och tidigare vd Office, Jonas Åkerman, vice vd Soliditet, Daniel Sjöholm, chefredaktör M3, Thomas Wallberg, konsult och tidigare vd Ingram Micro


Ulf Engerby, vd Qbranch och vinnare i kategorin Årets konsult/tjänsteföretag. 

Årets konsult/tjänsteföretag: Qbranch

Juryns motivering:
I en omvälvande del av branschen blir närhet till kunden allt viktigare. Det är årets vinnare ett tydligt exempel på. Det här är ett stolt, svenskt hembygge som med en rak affärsidé vågar och kan fäktas med de stora, opersonliga drakarna. Ett klart bevis på att storskalighet inte är allt, med strålande nöjda kunder och några av branschens mest tillfredsställda medarbetare.

I juryn:
Daniel Goldberg, chefredaktör IT24, Crister Stjernfelt, tidigare nordenchef WM-Data/Logica, Jan-Erik Karlsson, tidigare vd Capgemini, Hans Werner, vd Radar Group, Arvid Johansson, cio SATS, Peter Kopelman, tidigare vd Microsoft

Årets distributör: Captech

Juryns motivering:
Distribution handlar om att leverera rätt produkter och lösningar, i rätt tid, till rätt kund och till rätt pris. Med god ekonomi och starkt marknads- och försäljningsarbete är årets vinnare bilden av en framgångsrik distributör. I år har företaget ytterligare utvecklat sitt erbjudande till återförsäljarna, vilket resulterat i växande omsättning och fortsatt ökande vinst.

I juryn: Mats Brandon, chefredaktör IT.Branschen, Roland Vejdemo, tidigare vd HP, Per Jarefjord, konsult och tidigare vd Office, Jonas Åkerman, vice vd Soliditet, Daniel Sjöholm, chefredaktör M3, Thomas Wallberg, konsult och tidigare vd Ingram Micro

Årets säljare: Nicklas Pettersson, Atea

Juryns motivering:
”Man vill bara krama honom”, säger en av de största kunderna om årets säljare. Det här är en person som gjort traktens viktigaste kunder till sina närmaste vänner, och som it-köparna litar på till hundra procent. Vitsorden haglar och affärerna rullar in till arbetsgivaren, som redan gett sin”nallebjörn” större förtroende.

I juryn: IT24s redaktion, IT.Branschens redaktion

Årets it-konsult: Per Björkegren, Sogeti

Juryns motivering:
Årets vinnare har ett engagemang i branschen som sträcker sig långt utanför det egna företagets väggar. Det här är en bred och erfaren eldsjäl som går den svåra balansgången mellan att sprida sitt kunnande till andra och fortsätta verka konkret ute hos kunderna. Vitsorden är lysande från både kollegor och kunder. Ett exempel för andra i branschen att se upp till.

I juryn:
Daniel Goldberg, chefredaktör IT24, Crister Stjernfelt, tidigare nordenchef WM-Data/Logica, Jan-Erik Karlsson, tidigare vd Capgemini, Hans Werner, vd Radar Group, Arvid Johansson, cio SATS, Peter Kopelman, tidigare vd Microsoft

Årets marknadsförare: Jenny Jerselius, Office IT-partner

Juryns motivering:
Med tydlig målinriktning och en genomtänkt strategi har årets vinnare lyft sin arbetsgivare ur fjolårets stålbad. En marknadsförare som enat en spretig aktör under ett klart och tydligt varumärke, med större igenkännande och glada miner hos både kunder och partner som resultat. Ett lysande exempel på hur begåvad marknadsföring kan lyfta ett företag ur en svacka och till nya höjder

I juryn:
Daniel Goldberg, chefredaktör IT24, Crister Stjernfelt, tidigare nordenchef WM-Data/Logica, Jan-Erik Karlsson, tidigare vd Capgemini, Hans Werner, vd Radar Group, Arvid Johansson, cio SATS, Peter Kopelman, tidigare vd Microsoft

Årets företagsledare: Anders Nilsson, Know IT

Juryns motivering:
Årets företagsledare rör sig lika hemvant i alla delar av företaget, klassiska som nytillkomna. Genom sin omvittnat goda förmåga att lyfta fram och ena sina medarbetare lyckas denna ledare hålla företaget på rätt kurs - även när det blåser. Och det har lönat sig i form av stor tillväxt, stabilt resultat och några av branschens högsta marginaler.

I juryn: IT24s redaktion, IT.Branschens redaktion