Svenska telekombolaget Mobyson utvecklar en plattform för administrativa stödsystem för att effektivisera användarnas mobilhantering. Stjärnafyrkant säljer kommunikation som tjänst, där det ingår telefon, växelanknytning, service och support.

De båda företagen gör bedömningen att det finns betydande synergier, dels genom effektivisering och dels genom att kombinera företagens tjänster.

Jonas Arnström blir vd i det sammanslagna företaget, medan Mobysons vd Berndt Karlsson slutar.

– När jag började på Mobyson vid årsskiftet var uppdraget att genomföra kraftfulla besparingsåtgärder och förbereda företaget för en strukturaffär. Totalt har vi minskat kostnaderna på årsbasis med 28 miljoner.

Berndt Karlsson fortsätter:

– I samband med sammanslagningen ser jag därför mitt uppdrag som utfört, säger han.

Samgåendet sker genom att Mobyson köper samtliga aktier i Stjärnafyrkant. Affären är värd ungefär 30 miljoner kronor.