Det pratas mycket om it- och telekomsektorn i södra Sverige. Men också i norr råder högtryck.

Agency9 är ett av it-bolagen det surras om i norra Sverige. Det speciella med företagets egenutvecklade 3d-applikation är att användaren direkt i webbläsaren snabbt och enkelt kan jobba med och visualisera tredimensionella kartor och modeller över väldigt stora områden.

Företaget grundades av Tomas Karlsson och Khashayar Farmanbar, som då studerade vid Luleå tekniska universitet. Nu finns huvuddelen av företaget med utvecklingsenhet i Aurorum teknikcentrum bredvid universitetet i Luleå och det andra kontoret är strategiskt placerat i Stockholm.

Den första fullträffen för Agency9 blev den 3d-karta, som söksajten hitta.se använder sig av.

– Vi levererar ett system som gör det möjligt att navigera och interagera med 3d-karta. Vi har idag marknadens enda lösning när det gäller att kombinera tillgänglighet på alla stora webbplattformar med hög prestanda och funktionalitet, hävdar Tomas Karlsson, teknikchef på Agency9.


Tomas Karlsson orienterar sig. Foto: Håkan Sjunnesson

Cityplanner är företagets andra stora produkt, som gett dem flera kunder inte minst utomlands det senaste året. Ett exempel i Sverige är Göteborgs kommun, som använt sig av Cityplanner vid en stor och central planerad ombyggnad.

– Produkten gör det möjligt för alla invånare att enkelt se, förstå och analysera planerad bebyggelse. Det ökar delaktigheten och minskar klagomål i sena faser, vilket leder till ökad demokratinivå och kostnadsbesparingar för våra kunder, säger Khashayar Farmanbar.

Förr gjordes en kostsam och tidskrävande plastmodell av området. Med den nya produkten ska alla enkelt kunna se förslaget 3-dimensionellt hemma via internet och se arkitektförslagen ur olika vinklar och inzoomningar.

– Det handlar om kommunikation med invånarna och vi ger möjlighet till en utökad demokratisk process. Betraktaren kan snabbt ställa sig i modellen och se den ur olika vyer med hög prestanda, som vi är ensamma om, säger Tomas Karlsson.

– För en planläggare krävs det egentligen bara ett par klick, det som tidigare krävde en dyr cad-programvara och väldigt mycket kunskap, säger Tomas Karlsson.

Det är kommuner, myndigheter och byggsektorn som Agency 9 i första hand har som kunder och till grund för företaget ligger gis, geografiska informationssystem och ambitionen är att växa kraftigt och snabbt:

– I dagsläget fokuserar vi på kommuner, myndigheter och byggbolag. Närmast siktar vi på en internationell expansion och gradvis kommer vi att expandera vårt erbjudande till andra marknader, exempelvis för gruvdrift, energi-industrin, simuleringar och träningssystem, försvars- och säkerhetslösningar, säger Khashayar Farmanbar, VD för Agency 9.

Linköpings kommun är en av Agency9:s stora svenska kunder. På kommunens hemsida finns en stor 3d-karta över staden med en hel del samhällsinformation av olika slag. Med hjälp av den kan invånarna också ge och skapa information till andra. Till exempel kan invånarna på stadskartan rapportera om platser de känt sig osäkra på. Kommunens tjänstemän kan se detaljer om vad det är som gjort platsen osäker för någon och kan sedan vidta nödvändiga åtgärder.