Vi tycker att Apple har för hårda krav på oss återförsäljare för att vi ska få sälja deras produkter. Varför? Är inte vi och våra kunder intressanta?

Svar: Vi skulle vilja vända på påståendet att Apple har för hårda krav, till att istället påstå att allt för många tillverkare har för låga krav. Det skulle ge oss en mer hälsosam och mer effektiv kanal om fler leverantörer vågade sätta tuffare kriterier på vad som krävs för att få tillgång till, och sälja, hela eller delar av deras produktportfölj.

Fördelarna med en sådan utveckling vore att både återförsäljarens och leverantörens varumärke och image stärks samtidigt som ni får ett enklare, mer effektivt och tydligare partnerskap. Dessutom blir erbjudandet och servicen till slutkund bättre då produkterna säljs av specialister som har djupare kunskap om både produkt och tillverkare. Så enligt oss efterlyser vi fler tillverkare som agerar likt Apple - då det finns uppenbara fördelar för alla.

I vilka kanaler tror ni att pekdatorerna kommer att säljas? Kommer någon att kunna utmana Ipad?

Svar:
Vi tror att pekdatorer kommer säljas av retail, telekom-åf samt andra återförsäljare med butik. Detta för att pekdatorerna initialt köps av konsumenter samtidigt som vi är övertygade om att de flesta vill se, klämma och känna på produkten innan de tar steget att köpa den. Självklart kommer även e-handlare sälja produkten så snart den finns tillgänglig på marknaden eftersom många tittar på produkten i butik och sedan lägger ordern via nätet.

På sikt kommer det även att säljas en hel del pekdatorer till företag och då förmodligen i speciallösningar till fält- och servicepersonal. Då blir troligtvis huvudpartnern en återförsäljare som har specialiserat sig på att utveckla denna typ av specialtillämpningar.

För att det skall bli volym i b2b-kanalen krävs dock en betydligt lägre prisnivå samt att det kommer produkter som tål tuffare tag.
Finns det en utmanare till Ipad? Självklart. Alla pc-tillverkare av rang har eller kommer att ha pekdatorer i sitt sortiment inom kort. Samtidigt kommer fortfarande oviljan och problematiken finnas kvar att blanda operativsystem i nätverken då produkterna blir mogna för b2b-kanalen.

Hur tänker Sony, Apple och andra leverantörer som har ”egna” butiker - hur ska vi andra åf kunna konkurrera med dem?

Svar: I första hand beror det på att det finns ett behov från kunderna att se, klämma och känna på prylarna samtidigt som det är oerhört viktigt för tillverkarna att befästa sin image och position på marknaden. Det är mycket viktigt för en tillverkare att rätt budskap, kompetens och produktsortiment finns på plats för kunden och där har en traditionell återförsäljare svårt att ge samma fokus samtidigt som det finns risk att de rekommenderar en konkurrent.

Som fristående återförsäljare ska ni först och främst se till att ni kan ha ett stort fokus på dessa tillverkare vad gäller kunskap, tillgänglighet och sortiment. En stor fördel som ni som flermärkes-åf har är att utnyttja det faktum att ni kan erbjuda kunden alla kompletteringsprodukter och tillbehör från andra tillverkare samtidigt som ni kan agera som en ”one-stop-shop”. Ni har dessutom lättare att sälja produkter som möter kundens behov, då ni har ett bredare sortiment och därför kan objektivt rekommendera en bättre produkt från en annan tillverkare på ett annat sätt än tillverkarnas specialbutiker kan göra.

Vår rekommendation är att ni i första hand inte skall se tillverkarbutikerna som konkurrenter så länge de inte börja med en allt för aggressiv prissättning, då dessa butiker i första hand är showrooms och inte tänkta som en volymkanal.

Denna artikel hittar du även i tidningen IT.Branschen, nummer 8 2010. Klicka här för mer information.