Enligt upphovsrättsorganisationen Copyswedes förslag gäller de nya avgifterna från och med 1 april 2011. Sedan tidigare tas en kopieringsersättning ut för cd- och dvd-skivor samt för mp3-spelare och dvd-spelare med inbyggd hårddisk. Nu ska alltså usb-minnen och externa hårddiskar också omfattas.

Avgiften kommer att läggas på den som importerar produkterna. Men det nya direktivet har knappast vunnit några popularitetspoäng i branschen.

– Marknaden kommer att bli väldigt snedvriden. Finns det någon som kan sälja från ett lager som ligger utanför Sverige skulle det innebära en väldig konkurrensfördel, säger Magnus Erlandsson, Sverigechef på lagringstillverkaren Iomega, som har svårt att förstå logiken bakom det nya tillägget till den gamla kassettavgiften.

– Jag förstår inte varför det enbart ska vara på externa hårddiskar. En dator och en intern hårddisk går ju att använda på samma sätt. Huvudanvändandet av det vi säljer idag är för back up eller för lagring av personliga bilder, inte för musik. Dessutom om jag utgår från mig själv så använder jag Spotify till 99 procent när jag lyssnar på musik. Men jag tror inte att det sista ordet är sagt ännu.

Stefan von Stein, nordisk marknadsdirektör på Dustin, är också skeptisk till att det blir fler produkter som beläggs med avgifter.

– Självklart är det inte något positivt. Det gynnar inte oss om de här produkterna blir dyrare. Men det som framför allt försvårar för oss är när det är flera olika varianter i olika länder. Det kostar alltid mer tid och pengar att hantera, säger han.

Inte heller han förstår varför det bara är vissa produkter omfattas.

– Det är lite komplext i vår bransch med allt från telefoner till Ipads och andra hybridprodukter. Men även om det bara gäller hårddiskar ser jag inte det som något positivt. Det blir ingen fördel för kunderna, säger Stefan von Stein.

Mattias Åkerlind, vd på Copyswede, säger att det finns liknande system runt om i Europa. Som exempel nämner han ett liknande direktiv som trädde i kraft i Finland förra veckan. Och det nya förslaget, som grundar sig i ett EU-direktiv, är ingen nyhet för branschen.

– Vi har sedan en längre tid fört en dialog med branschen om att även usb-minnen och externa hårddiskar borde omfattas, säger han.

Det finns en mängd andra produkter som kan användas på samma sätt, varför drar ni gränsen just där?
– Det finns ingen tydlig gräns. Från början gällde det analoga kassetter, men vi ser hela tiden hur kopieringsbeteenden flyttar. Alla vet att externa hårddiskar kan användas till att laga andra dokument. Och det kommer vi att ta hänsyn till genom att vi har reducerade avgifter.

En annan kritik mot förslaget går ut på att det blir snedvriden konkurrens om man säljer från lager i olika länder?
– Det kan vara lite olika mellan länderna. Men det brukar sällan vara enhetliga europeiska priser på produkter utan det förekommer skillnader.

Mattias Åkerlind säger att diskussionen fortsätter efter jul. Bland annat har Anders Appelqvist, vd på Elektronikbranschen, kallat till ett möte om de nya kopieringsavgifterna den 27 januari.

Fakta

Enligt Copyswedes förslag är avgifterna satta per gigabyte enligt följande modell:

För hårddiskar med mindre än 80 gigabyte kostar det 1 kronor/gb
I spannet 81-250 gigabyte kostar det 120 kronor
Är det mer än 250 gigabyte kostar det 160 kronor