För sjunde året i rad delar Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .SE, ut pengar till lovande, svenska internetprojekt genom den så kallade Internetfonden. Totalt tolv miljoner kronor ska delas ut, till projekt som på något sätt bedöms främja utvecklingen av internet i Sverige.

.SE är den organisation administrerar den svenska toppdomänen på internet. Internetfonden, som består av överskottspengar från stiftelsens försäljning av domännamn, har sedan starten 2004 finansierat ett hundratal svenska internetprojekt.

Fonden är öppen för alla att söka ur, privatpersoner som företag. Dock kräver .SE att de projekt som belönas ska vara av "icke-kommersiell"-karaktär.

– Vi är inte riskkapitalister på det sättet, även om vi får en hel del intressanta affärsplaner skickade till oss. Målet är inte att främja entreprenörskap utan nätets utveckling i Sverige, även om det mycket väl kan vara så att vi väljer projekt som kommer från företag, säger Pernilla Rydmark.

Bland de 20 projekt som beviljades finansiering under hösten 2010 märks Svenska Wikimedia, för framtagningen av ett avsnitt om internet i Sverige, samt Volontärbyrån och Forum för frivilligt socialt arbete för ett internetbaserat samordningsverktyg för volontärer.

Ansökningstiden för vårens finansieringsrunda, där totalt sex miljoner kronor ingår, löper från idag och till den 13 februari. Under hösten 2011 delas ytterligare sex miljoner kronor ut. Ansökningar görs via Internetfondens sajt.

– Alla är välkomna att söka, privatpersoner samt små och stora företag. Det kan handla om hårdvara, mjukvara, analyser eller forskning. Det viktigaste är att det handlar om tydligt avgränsade projekt som ligger i linje med våra stadgar, säger projektledaren Pernilla Rydmark.

Finns det något särskilt område ni är extra intresserade av i år?
– Vi skulle välkomna lite mer hardcore-teknik än tidigare. Fler och fler ansökningar handlar om tjänster, men det vore roligt att se förslag från personer som är intresserade av nätets infrastruktur och ren, grundläggande teknik, säger Pernilla Rydmark.