Konflikten beror på att operatörerna och upphovsrättsorganisationen Copyswede inte lyckats komma överens om vem som ska betala rättighetskostnaderna för materialet i SVT Play.

Tidigare har SVT betalat de upphovsmän och programmakare som Copyswede företräder. Från och med årsskiftet måste dock operatörerna själva komma överens med upphovsrättsorganisationen om nya villkor, och något sådant avtal har parterna alltså inte lyckats komma överens om.

Innehållet i SVT Play-tjänsten kommer därför successivt att minska fram till den 31 januari. Då kommer SVT Play helt plockas bort ur operatörernas boxar, om inget nytt avtal skrivs på.

Beskedet gäller enbart SVT Play-tjänster som förmedlas via operatörernas boxar. Operatörernas kunder kommer alltså att kunna fortsätta använda SVT Play över webben som vanligt.

På sin webbplats beskriver Bredbandsbolaget kraven i det avtal som Copyswede presenterat som ”orimliga”.

"I avtalet går det till exempel inte att förstå vilket material avtalet omfattar, vilka rättighetsinnehavare som Copyswede företräder och dessutom har ersättningsnivåerna höjts flera gånger om, utan förklaring", skriver Bredbandsbolaget. Teliasonera skriver i ett uttalande att Copyswede begär ”fyra gånger mer i ersättning utan att innehållet utökas”.

Copyswede menar dock att de avgifter som SVT betalat bara varit temporära och giltiga under tjänstens uppstartsfas:

"SVT betalade en klumpersättning oavsett antal tittare, antal tillgängliga program och mängden ianspråktagna rättigheter”, skriver Copyswede i ett uttalande, och påpekar att "Den ersättning som nu begärs ligger under den nivå som operatörerna betalar för motsvarande tjänst i Danmark".

Striden med tv-operatörerna är den andra på kort tid där Copyswede hamnat i konflikt med it-branschen. Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion med flera lagringstillverkare och hemelektronikåterförsäljare om såkallade kassettavgifter på digitala minnen, till exempel usb-minnen och externa hårddiskar.