IT24 har vid flera tillfällen skrivit om Microsofts arbete för att få fart på molnförsäljningen, både i Sverige och internationellt.

Nu knyter Microsoft till sig konsultjätten Logica i en ny allians kring just molnet. Bolagen har satt upp gemensamma försäljningsmål för Microsofts molntjänster och kommer att göra gemensamma investeringar i utveckling av nya projekt och utbildningsinsatser.

Samarbetet mellan de två jättarna sträcker sig över hela Europa och är betydligt mer omfattande än ett vanligt partneravtal. Det innebär också att Logica får gå före i kön till de riktigt stora kunderna.

– Det här ger oss en rejäl konsultspelare i ryggen för att göra stora förflyttningar till molnet. Självklart fortsätter vi även att jobba med andra, men tillsammans med Logica kan vi kliva fram och göra tunga gemensamma erbjudanden, säger Microsofts Sverige-vd Per Adolfsson.

– Det här gör att vi kan ligga i framkant och vara tidigt ute med nya lösningar och referenser. För Logicas del tror jag på en snöbollseffekt. Jag hoppas att många kunder kommer se det som naturligt att fortsätta jobba med oss och de här lösningarna, säger Logicas Sverige-vd Stefan Gardefjord.

Samarbetet innebär i allt väsentligt att Logica får en roll som skiljer sig från andra Microsoftpartner, både i Sverige och Europa.

Sverige-vd Per Adolfsson är ändå noga med att påpeka att alliansen inte ger Logica ensamrätt på några av Microsofts produkter eller tjänster.

– Logica har redan idag en viss särställning på den svenska marknaden. Om vi tittar på vårt totala molnerbjudande så är Logica ett av väldigt få bolag som är stora nog att omfamna hela erbjudandet, från stora drifterbjudanden till utvecklingsprojekt och applikationer, säger Per Adolfsson.

– Det här är ett jättebra exempel för andra partner på vilken typ av samarbeten vi vill åstadkomma. Det gäller för partnern att kliva fram, och Logica har klivit fram väldigt tydligt här och sagt att de vill ha ledande roll, fortsätter han.

Som IT24 tidigare berättat har Microsoft svårt att få många partnerföretag att satsa på försäljningen av molntjänster. Molnet hotar den traditionella affärsmodellen för många it-återförsäljare och systemintegratörer, som till stor del bygger på försäljning av programvarulicenser.

– Jag tror det är en felaktig utgångspunkt. Man går inte in i framtiden genom att krama sig fast vid befintliga strukturer. Då backar man, säger Stefan Gardefjord.

– Våra kunder ställer extrema krav på förbättring och effektivisering. Men samtidigt rör vi oss in i en sofistikerad och komplex värld. Då ökar kundernas behov av partner som snabbt kan hjälpa dem att dra fördel av den nya tekniken. Ingen tjänar på att det bara finns standardiserade lösningar på marknaden. Där finns de framtida utvecklingsmöjligheterna för företag i vår bransch, fortsätter han.Fakta

Avtalet mellan Logica och Microsoft gäller de båda företagens verksamheter i EMEA-regionen, alltså Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika.

Som en del i överenskommelsen skruvar Logica upp sina prognoser för molnförsäljningen under de kommande åren.

Konsultjätten räknar med en ökad försäljning av Microsoft-molntjänster för ungefär 400 miljoner kronor under 2011, som ett resultat av det nya samarbetet. Det är en tioprocentig ökning av Logicas totala försäljning av molntjänser, som idag ligger runt 4 miljarder kronor i regionen.

För Logicas del kommer lönsamheten framförallt att ligga i konsult- och systemintegratörsuppdrag kopplade till försäljningen, säger Stefan Gardefjord. Där räknar bolaget med affärer för mellan 300 och 400 miljoner kronor under det första året.