Enligt avtalet skulle de båda it-företagen förse samtliga Nacka kommuns samtliga skolor med datorer och service.

Men hela projektet har fördröjts och fördyrats i takt med att förutsättningarna förändras. När avtalet skrevs handlade det om 6 000 datorer, men antalet är nu uppe 9 000 datorer. Det skriver tidningen Nacka Värmdö Posten.

Förutom att leveranserna har fördröjts så har också kostnaderna skenat i höjden. De ursprungliga 2,5 miljoner kronor som kommunen först avsatte för upphandlingen har mer än fyrdubblats och uppgår i dag till 11,2 miljoner kronor.

Lärare och rektor i Nacka kommuns skolor är mycket besvikna över att projektet dragit ut på tiden. Det planerade it-skiftet i Nacka var tänkt att genomföras och står klart under våren 2010, men det målet har nu flyttats fram till sista maj 2011.

Enligt Nacka Värmdö Posten, som pratat med skolledningen i Nacka kommun finns det en stor besvikelse på många skolor över hur projektet hanterats.

– Det hela har skjutits fram hela tiden, samtidigt som det tillkommer nya saker. Att inte skolan varit med i upphandlingen från början är också en stor miss, säger rektor Lars Wigart på Eklidens skola, med anledning av det försenade it-projektet.