Totalt är affärerna värda 20 miljoner kronor för Qbranch och avtalen sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.

Affärerna omfattar helhetsdrift av central infrastruktur och klienter.