Den nya webbsatsningen kommer att dra igång i sommar. IT24 har tidigare skrivit om Media-Saturns webb-velande.

Det nya beskedet om att Saturn ska dra igång webbförsäljning kommer bara några veckor efter det att den tidigare koncernchefen Roland Weise sparkades, delvis grundat på oenighet om koncernens webb-strategi. Det skriver tidningen Market.

Det nya beslutet grundar sig enligt den nya koncernchefen Horst Norberg på de positiva erfarenheter som företagets testförsäljning på webben i Holland och Österrike har givit.

Det sista ordet i följetongen är troligen inte sagt ännu. Men Planet Retail rapporterar att koncernen till slut ska ha hittat en modell, som dessutom har accepterats internt, för hur en webbshop och butiker delägda av butikscheferna ska kunna samexistera.