Jag trodde att kyrkan och dess företrädare tog kraften ovanifrån och inte från underjorden. Vad är det som du och Bahnhof vill ge till kyrkan?
– Det går åt mycket energi för att driva en sådan här datahall. Det blir dubbel åtgång av energi eftersom det handlar om en kombination av att både driva och kyla alla servrar.

– Vi vill skänka överskottsvärmen till kyrkan som en form av kollekt från ”underjorden”. Som vi ser det skulle det räcka för att värma hela Sofia kyrka. Det enda som behövs är en värmeväxlare och litet rördragning, men det är en liten investering som kommer att betala sig rätt snabbt.

Går det åt någon extra energi för att kyla av Wikileaks två överhettade servrar i bergrummet?
– Nej, de drar lika mycket energi som alla andra även om de går för högtryck dygnet runt. En del av den energi som servrar genererar skulle mycket väl kunna värma en liten del av kyrkan.

Hur verkar intresset för Bahnhofs flotta erbjudande från kyrkans sida?
– Jag har pratat med kyrkan, både på lokal nivå och högre upp i organisationen, och än så länge verkar det tyvärr finnas ett ganska stort ointresse. Men kyrkan är välkommen att höra av sig om man skulle komma på andra tankar.

– Som exempel kan jag nämna att man från Stokabs datahall skickar upp spillvärmen för att värma Östra Reals gymnasium. Det fungerar ganska bra.

Hur mycket el gör ni av med i datahallen i bergrummet Pionen på Renstiernas gata på söder i Stockholm?
– Vi har en elräkning på i runda slängar en halv miljon kronor i månaden

Hur mycket kostar det per år att driva och kyla servrarna i underjorden?
– Per år blir det en kostnad på runt 6 miljoner kronor

Vad har du för tips till andra som driver datorhallar?
– Försök att hitta ett sätt att komma överens med närliggande fastigheter om att leda in överskottsvärme till andra så att den inte försvinner ut i tomma intet.