Vad som händer med Ephones 40-talet anställda, som inte omfattas av förvärvet, kan säljaren Perfect Communications vd Bo Wigstrand inte säga.

– Just nu kommer vi att driva företaget vidare precis som att ingenting hänt, men när det utkristalliserat sig hur övertagandet av kunder kommer att se ut, då kommer naturligtvis personalstyrkan att anpassas efter de förhållande som då gäller, säger Bo Wigstrand, vd på Perfect Communication och tillägger:

– Självklart kan jag inte utesluta att det blir uppsägningar, men det är ännu för tidigt att säga. Men självklart kan vi inte behålla personal om det inte finns någon drift kvar i bolaget, säger han vidare.

Genom affären har Alltele förvärvat Ephones samtliga bredbands- och ip-telefonikunder plus varumärket Ephone, med drygt 11 000 abonnemang fördelade på internet och ip-telefoni av Perfect Communication.

Ephones kundstock består av privathushåll och företagskunder inom ett 40-tal stadsnät. Redan innan övertagandet hade Alltele tagit över leveransavtal med samtliga berörda stadsnätsägare och kommunikationsoperatörer.

Anledningen till att Perfect Communication överlåter verksamheten är att bolaget inte lyckats uppnå de skalfördelar som är grunden för en lönsam affär i stadsnäten.

– Den här affären utgör ännu en pusselbit i den pågående branschkonsolidering som vi inom Alltele anser är helt nödvändig för att uppnå en för både kunder och stadsnät stabil marknad och jag tror att den kommer att följas av ytterligare liknande eller större förvärv, säger Allteles vd Ola Norberg.

Genom förvärvet av Ephone kan Alltele ytterligare förstärka sina skalfördelar samtidigt som bolaget kan överta en konkurrent inom stadsnätsmarknaden.

-