Hamdija Jusufagic, grundare och vd på Malmöbolaget System Verification, är bestämd. Det ska vara ett konsultbolag nischat mot test och kvalitetssäkring av mjukvara och inte splittra sig med andra tjänster.

På så sätt känner kunderna ett större förtroende när konsulterna släpps in i företagens kärnsystem för att testa av kvaliteten.
Det gör också att företaget kan attrahera de bästa konsulterna, enligt Hamdija Jusufagic. Med en tydlig inriktning vet de som jobbar på företaget att deras kompetens värdesätts.

På System Verification får de chansen att arbeta i olika roller inom kvalitetssäkring med tydliga karriärvägar. Det finns annars sällan varken på användarföretagens it-avdelningar eller på traditionella konsultföretag.

– Ofta är det mjukvaruutvecklingen som är i fokus, medan de som arbetar med test prioriteras ganska lågt. Här vet de att de är viktiga och att de får kompetensutveckling inom sitt område.

System Verification har haft två tuffa år men nu har det vänt och det är full fart på rekryteringen igen.

Går det bara att få tag på rätt personer vill Hamdija Jusufagic anställa 60 nya konsulter i år. Målet är att dubbla personalstyrkan på tre år från dagens 140 anställda till 300-350.

– Största orosmomentet är att det inte finns tillräckligt med rätt kompetens att anställa.

Han är mycket positiv inför framtiden och ser en fortsatt stark ökning för testmarknaden. Allt eftersom mjukvara byggs in i alltfler produkter och alltfler tjänster, ökar behovet av test.

Inställningen till kvalitetssäkring av program har dessutom ändrats på senare år, anser Hamdija Jusufagic. Frågan kommer numera även upp på styrelsemöten.

När komplexiteten i systemen ökar inser företag att det lönar sig att upptäcka fel tidigt, innan utvecklingsprocessen hunnit för långt. Och framför allt innan de når användarna.

– Nya produkter måste ut i rätt tid på marknaden och dessutom måste de hålla hög kvalitet från början. I branscher som läkemedel eller bank och finans måste systemen fungera.

Och eftersom det är svårt för företagen själva att bygga upp kompetensen som krävs, tror Hamdija Jusufagic att de vill använda mer konsulttjänster framöver.

– Kunskaper som krävs för ett projekt är förmodligen inte alls de samma som behövs för nästa. Det är nästan omöjligt för en eller ett fåtal personer att ha bredden som krävs för att klara av att kvalitetssäkra alla delar i olika typer av system på ett lite större företag.

Strax före jul flyttade System Verification från centrala Malmö till Hyllie, några kilometer söderut och ett snäpp närmare Köpenhamn. Samtidigt öppnade här en av stationerna längs den nya citytunneln.
Det får System Verification stor nytta av när Köpenhamnskontoret öppnar till hösten.

Just nu är det annars mycket byggarbetsplats över området. Hyllie Boulevard är inte särskilt pampig och shoppingcentret Emporia på andra sidan torget saknar väggar.

System Verification är ännu enda it-företaget i sin byggnad, men fler it-bolag är på väg till Hyllie.

– Jag hoppas att området ska kunna bli Malmös Kista, säger Hamdija Jusufagic.

Fakta

…den ökande outsourcingen till lågkostnadsländer: ”Jag ser det inte som ett hot. Tvärtom. När företag outsourcar testning till oss kan vi i vår tur paketera och lägga ut stora delar till lågkostnadsländer, men den del som är kritisk behåller vi i Sverige för att säkra kvaliteten.”

...att ha föräldrar från Bosninen och vara född i Lund:
"Jag ser det som en stor fördel att vara nära två olika kulturer och kunna ta det bästa från båda. "

...närheten till Danmark: "Vår styrka när vi öppnar kontoret i Köpenhamn är att vi är så nära. Konkurrenterna inom kvalitetssäkring har sina huvudkontor i Stockholm. För oss tar det 23 minuter med tåget till Köpenhamns centralstation."

Grundat: 2002 av Hamdija Jusufagic och Peter Svensson (lämnade bolaget 2004)
Ägare: Hamdija Jusufagic 51 procent, resterande 49 ägs av investmentbolaget Neqst
Antal anställda: 140
Omsättning 2010: 76 miljoner kronor
Övrigt: Huvudkontoret ligger i Malmö och dessutom finns kontor i Stockholm och Göteborg.
Bland kunderna: Ericsson, Volvo, Axis, H&M, SEB, Alfa Laval, Saab Scania, Cerdo.

Ålder: 37 år
Bakgrund: Hamdija Jusufagic har en bakgrund som konsult och säljare på bland annat WM-data och Qbranch.
Familj: Fru och två barn.
På fritiden: Familjen, resor, träning
Personligt motto: "Behandla andra som du själv vill bli behandlad"

Det här är sjätte delen i IT24s artikelserie om Skåne som it-region.