Konsult- och mjukvarubolaget Enea redovisar en omsättning på 181,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2010. Det är en minskning från 195,1 miljoner i fjol.

Samtidigt ökar rörelseresultatet till 17,1 miljoner kronor, en rejäl ökning från 13,1 miljoner kronor i fjol.

Det innebär att Enea redovisar ett rörerelseresultat på 67,4 miljoner kronor för helåret 2010 - en väsentlig förbättring jämfört med det minusresultat på 4,1 miljoner kronor som levererades i fjol.

Enligt vd Per Åkerberg har 2010 präglats av omstruktureringar och förändringar, med syfte att återta bolaget till positiva siffror. Ett arbetet som alltså genomförts med lyckat resultat.

- Under 2010 har Enea återgått till att visa vinst och redovisade dessutom sin högsta rörelsemarginal på tio år. Detta har varit möjligt tack vare en rad anpassningar av verksamheten såsom en långsiktigt hållbar kostnadsstruktur t.ex genom fler medarbetare i lågkostnadsländer, samt ett tydligt internt fokus på lönsamhet, skriver han i sin kommentar.

- Försäljningen under fjärde kvartalet blev svagare än förväntat, till stor del på grund av ett antal affärer som skjutits över årsskiftet. Trots detta så levererade vi ett rörelseresultat och en rörelsemarginal som var väsentligt bättre än motsvarande period föregående år, fortsätter Per Åkerberg.

Affärsområdet Software stod för 84,4 miljoner av Eneas omsättning under det fjärde kvartalet, med en rörelsemarginal på 14,4 procent. Affärsområdet är något mindre lönsamt än i fjol, då marginalen låg på 16,7 procent.

Det tidigare problembarnet, affärsområdet Consulting, omsatte 111,7 miljoner kronor under det fjärde kvartalet med en rörelsemarginal på 8,1 procent. Det är en rejäl förbättring jämfört med motsvarande period i fjol, då affärsområdet gjorde en förlust på 2,1 miljoner kronor.

Enea bedömer att både omsättning och lönsamhet kommer att öka under 2011. Efterfrågan på Eneas produkter och tjänster är god, uppger bolaget.

Dock påpekas att de regionala skillnaderna i efterfrågan på konsulttjänster fortfarande är stora.

Som IT24 tidigare rapporterat om har telekombolagens neddragningar i södra Sverige påverkat Eneas kontor i regionen negativt, med stora personalnedskärningar som resultat.

Enea hade 620 anställda vid periodens slut, att jämföra med 633 personer i fjol.