Lars Nyberg skriver i rapporten att ett av Teliasoneras fokusområden är att ha en kostnadseffektiv verksamhet.

– Allt som allt siktar vi på att minska personalstyrkan med cirka 800 medarbetare, varav 640 i Sverige och 165 i Finland. Samtidigt har vi behov av att rekrytera ny kompetens och siktar på att anställa 200 nya medarbetare under 2011.

Nyberg skriver vidare att organisationen identifierat besparingar som kommer att implementeras under 2011. Han räknar också med att den gränsöverskridande organisationen inom mobilitets- och bredbandstjänster kommer att leda till synergier.

När Teliasonera rapporterar för sitt fjärde kvartal uppgick rörelseresultatet om man räknar bort engångsposter, till 7 991 miljoner kronor, att jämföra med 7 573 miljoner motsvarande period året före. Det var bättre än förväntningarna.

Nettoomsättningen blev 26 774 miljoner kronor, att jämföra med 27 549 miljoner. Förväntningarna låg på 26 792 miljoner.

För helåret 2010 rapporterar Teliasonera om ett rörelseresultat före engångsposter 32 015 miljoner kronor. Det var en procent bättre än 2009.

Nettoomsättningen för 2010 landade på 106 582 miljoner, en nedgång med två procent.