Konsultbolaget Know IT redovisar en omsättning på 491,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2010. Det är en rejäl ökning jämfört med i fjol, då motsvarande siffra var 386 miljoner kronor.

Samtidigt sjunker rörelsemarginalen något. Bolaget redovisar ett rörelseresultat på 55,7 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 11,3 procent. I fjol var motsvarande siffra 12,7 procent.

Räknat på helåret ökar omsättningen till 1 698,4 miljoner kronor, från 1 385,3 miljoner kronor. Av ökningen kommer 212,4 miljoner kronor från förvärven av finska Endero och norska Reaktor.

I sin kommentar noterar avgående vd Anders Nilsson att läget på den hårt utsatta konsultmarknaden i södra Sverige nu har börjat ljusna, med större efterfrågan från kunderna.

– Inom vissa kundsegment ser vi också att priserna har kunnat höjas, skriver vd Anders Nilsson i en kommentar till rapporten.

Däremot fortsätter efterfrågan i telekombranschen att minska. Under 2010 kom totalt 17 procent av Know ITs omsättning från uppdrag hos operatörer och telekomleverantörer. År 2009 var motsvarande siffra 24 procent.

Hela 57 procent av Know ITs omsättning kommer nu från uppdrag genom ramavtal. Under året har Know IT tecknat ramavtal med bland andra Försvarets Materielverk, ICA och Försäkringskassan. Dessa lyfts fram i rapporten som en stabil bas för bolagets verksamhet.

Know IT hade totalt 1 519 anställda vid slutet av 2010. Det är en stor ökning från i fjol, då antalet anställda var 1 189.

Av nyrekryteringarna kommer 249 personer från de förvärvade bolagen Endero och Reaktor.

I samband med dagens kvartalsrapport lämnar Anders Nilsson över chefsskapet i Know IT till Per Wallentin, tidigare bolagets Göteborgschef. Själv lämnar han bolaget efter 13 år som vd.