Atea, både den svenska delen och hela koncernen, har haft ett riktigt starkt fjärde kvartal.

Omsättningen för Atea Sverige landade på 2,3 miljarder kronor under 2010 års sista kvartal. Det är en ökning med mer än 50 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Ebitda-resultatet landade på 110,4 miljoner kronor, en ökning med närmare 58 procent från 2009 års sista kvartal.

Ökningen beror naturligtvis på alla årets förvärv. Under 2010 köpte Atea-koncernen hela 13 bolag, varav sju i Sverige. Bland dem märks den Stockholmsbaserade återförsäljaren Portal och Benzler i Göteborg.

Sett över helåret 2010 landade intäkterna på drygt 6,2 miljarder svenska kronor, en ökning med 29 procent jämfört med 2009. Vinsten för 2010 blev 246 miljoner, vilket är en ökning med 46 procent.

– 2010 blev ett spännande år då vi fick många kunders förtroende, köpte sju bolag och rekryterade in nya kollegor. Den viktigaste anledningen till framgångarna är våra medarbetares kompetens och engagemang och att vi lyckats ge dem rätt förutsättningar att växa, säger vd Lars Pettersson.