Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 875 miljoner kronor, en rejäl ökning från 659 miljoner året innan. Rörelseresultatet blev 125 miljoner kronor, en siffra som var 121 miljoner 2009.

Helårsomsättningen landade på 2,933 miljarder kronor, att jämföra med 2,301 året innan. Rörelseresultatet för helåret ökade till 415 miljoner, från 308 miljoner.

Axis meddelar att man stärkt sin position på marknaden för nätverksvideoprodukter.

– Intresset har varit stort för installationer av övervakningsutrustning inom detaljhandeln, stadsövervakning och transportsektorn i samtliga regioner, konstaterar vd Ray Mauritsson.