Den här veckan pågår Independent Games Festival i San Francisco. I något som kan kallas indiespelvärldens Oscars är tre svenska spelutvecklare nominerade – två av dem skulle antagligen inte finnas utan bidrag från Nordiska datorspelsprogrammet.

Programmet är ett initiativ från Nordiska ministerrådet som delat ut ungefär elva miljoner om året under sex år. Programmet administreras av Nordic Game. Det här kan vara sista året för organisationen.

– Stödet har varit väldigt viktigt både för de utvecklare som fått pengar direkt och för de generella insatser som Nordic Game gör, säger Per Strömbäck, som är verksamhetschef för Spelplan, branschföreningen för spelutvecklarföretagen.

– Det sista är kanske det allra viktigaste. Nordic Game har sett till så att även mindre utvecklare kan vara med på mässor och skapat en del gemensamma, viktiga plattformar som de kunnat utnyttja. Det har genererat mer affärer än de direkta bidragen och det är ett område som vi vill se mer stöd för.

Av de elva miljonerna har ungefär hälften gått direkt till utvecklare som sökt bidrag för sina spelprojekt. Under de fem år som verksamheten hittills bedrivits har ungefär 200 utvecklare fått stöd, det blir fler eftersom årets utdelning inte är klar än. Resten av pengarna har gått till Nordic Games verksamhet. Exempelvis finns Nordic Game på plats i San Francisco just nu med en monter där ett 50-tal mindre utvecklare finns med. Nordic game genomför också en årlig spelutvecklarkonferens i Malmö varje vår.

Spelplan har uppvaktat regeringen och begärt att stödet ska fortsätta.

– Utifrån hur den kulturpolitiska diskussionen ser ut skulle jag bli förvånad om stödet helt togs bort. Det allra viktigaste för oss är att Nordic Games verksamhet kan permanentas. Stödet till indieutvecklare är viktigt, men det ges ändå till enskilda företag och personer medan Nordic Games insatser hjälper alla och i slutändan ger det också mycket större effekt.

Men Strömbäck och Spelplan efterlyser ännu större insatser från staten. Det handlar om vad Strömbäck kallar kulturell näringspolitik, eller mer precist ett ökat stöd till branschen för framför allt teknikinvesteringar och exportstöd.

– Vi tror inte på skattesubventioner eller stöd till speciella spel, tvärtom värjer vi oss mot tanken på att det ska finnas något slags förfarande där staten är med och avgör exakt vilka spel man ska satsa på. Däremot vill vi se stöd till utvecklarna för att investera i ny teknik, det skulle betyda mycket och vara neutralt i förhållande till vilka spel som utvecklas, säger Strömbäck.

– Dessutom behöver vi ett större stöd för exportinsatser. Utmaningen för spelbranschen jämfört med andra kulturområden är att vi alltid verkar på en internationell marknad med global konkurrens. Här halkar vi efter eftersom en del andra länder ger sina spelutvecklare väldigt generösa bidrag.

Det tydligaste exemplet är Kanada. Där har Montreal under det senaste decenniet seglat fram som en av världens ledande spelutvecklarstäder med bland annat stora investeringar från Ubisoft.

– Där ger man dels företagen stora skattesubventioner, men kanske ännu viktigare är att man vänt på hela byråkratbegreppet. Där är byråkraterna säljare som får bonus för att de lockar spelföretag till regionen och hjälper företagen med alla praktiska saker.

Strömbäck menar kanske inte att Sverige ska gå lika långt, men däremot att konkurrensen blir snedvriden.

– I Quebec är de lika duktiga på att göra spel som vi är och de har lika bra utbildningar. När då staten går in med den här typen av insatser blir det helt enkelt billigare för bolagen att utveckla spel i Kanada än i Sverige.

Kommer vi alltså att få se svenska utvecklare etablera sig i Kanada?

– Risken finns absolut. Just nu etablerar norska Funcom verksamhet i Quebec istället för att expandera i Norge av just det här skälet. Klart att det kan hända även för svenska bolag, säger Strömbäck.

Förebilden är Finland.
– Där har de kanske inte lika många stora spelutvecklingsbolag som vi har, men de har fler framgångsrika mindre utvecklare. En viktig orsak är just att staten redan tidigt där satsade på den här typen av stöd som jag efterlyser i Sverige.