I en inkubator i Malmö hamn sitter Mattias Tyrberg och Sverker Sikström tillsammans med ytterligare åtta medarbetare på bolaget Saplo. Vd Mattias Tyrberg har högt ställda förväntningar på textanalysföretaget:

– Vårt mål är att förändra världen och bli ett väldigt stort internationellt företag. Vi har helt klart alla förutsättningar för det, säger han utan minsta tvekan.

Det kan låta drömmande, men faktum är att Saplo lovordats från många håll. I höstas utsågs Tyrberg exempelvis till Årets unga entreprenör i Sveriges av Founders alliance. Och i februari utsåg Svenska Institutet Saplo till ett av landets 20 mest innovativa företag.


Sverker Sikström och Mattias Tyrberg startade Saplo sommaren 2008.

Saplo ägnar sig åt avancerad, automatisk textanalys. Det låter kanske som något de flesta klarar sig utan, men enligt Tyrberg är det precis tvärt om: Textanalys är vad vi alla behöver inom en snar framtid för att kunna hantera internets informationsexplosion.

– Idag är vi i samma läge som sökmotorerna var i för femton år sedan. De fanns men alla använde dem inte och man fattade inte riktigt hur det skulle kunna bli någon affär av dem. Vad som hände sedan vet alla.

De flesta av oss har upptäckt hur svårt det kan vara att hitta relevant information inte bara på internet utan även i större intranät. Att bara söka på ett, två, tre eller fyra nyckelord räcker ibland inte. Och det är här Saplo gör entré.

– Med vårt system kan man förenklat säga att istället för att göra en sökning på bara några nyckelord kan man göra sökningen på ett helt dokument. Det är lite som om du kunde kopiera hela dokumentet och klistra in det i sökfältet på Google och sedan få de mest relevanta svaren. Det blir en helt annan exakthet.

Idén föddes när Mattias Tyrberg skulle göra sitt examensarbete våren 2008. Han pluggade industriell ekonomi i Lund och ville att arbetet skulle resultera i ett företag.

– Jag gillar att läsa tidningar, men när jag har lite tid vill jag bara läsa det som intresserar mig allra mest. Det var så jag kom på grundtanken bakom Saplo, att bygga en teknik som automatisk kunde sålla fram de artiklar jag helst ville läsa när tiden inte räckte till.

Han kom i kontakt med Sverker Sikström, professor i kognitionsvetenskap, som hade utvecklat en teknologi för att göra övergripande analyser av enorma textmängder för att ta reda på om något beskrivs positivt eller negativt. Sikström hade bland annat använt sin teknik för att undersöka om män och kvinnor beskrivs olika i svensk media, och funnit att män oftare omnämns positivt än kvinnor.

Idag tre år efter starten har Tyrberg fortfarande inte gjort klart examensarbetet, men Saplo har å andra sidan en handfull tjänster som gör internet och intranet betydligt mer sökbart. Ja, det är till och med så, enligt Tyrberg, att i princip all sökning på internet snart kommer att bygga på textanalysteknik.

– Det pratas mycket mer om textanalys nu än för några år sedan och allt fler får upp ögonen för att tekniken finns. Väldigt många vet redan att problemen finns, men de känner inte till att det finns en lösning. Än.

– Dessutom ser vi att Saplo ofta omnämns som en av de ledande på området. Vi vet dessutom att vi har en teknologi som ger väldigt hög kvalitet på träffarna även jämfört med företag som jobbar med liknande lösningar.

Saplo har dock bara gjort en handfull affärer, främst med svenska kunder, men bygger för en snabb expansion.

– Det är ingen tvekan om att den kommer. Vi är ju ett teknikföretag som säljer en lösning och kan därför skala upp försäljningen mycket snabbt. Vi har redan från början byggt vår lösning för flera språk, även om vi än så länge bara har engelska och svenska.

Affärsmodellen bygger på att kunderna betalar för hur mycket data som bearbetas. Inga licenser eller dylikt alltså, utan ju fler sökningar och ju mer användning av Saplos olika lösningar desto mer betalar kunderna.

Än så länge gör Saplo ingen vinst. Tyrberg och Sikström är majoritetsägare, de anställda är delägare och så finns ett par affärsänglar som gått in med riskkapital.

Men när vänder trenden så att Saplo börjar göra vinst?

– Det är svårt att säga, marknaden håller på att mogna. Vi förbereder oss genom att skapa försäljningsplattformar på nätet bland annat. Men när explosionen kommer? I år, nästa år, kanske året efter det. Allt jag vet är att det kommer, men vi kan bara styra vår egen verksamhet, inte hur snabbt marknaden mognar.

Men är jämförelsen med Google relevant?
– Potentialen finns absolut där. Det problem vi löser är gigantiskt och informationsmängden på nätet kommer bara att öka så problemen kommer inte att bli mindre. Våra system fungerar ju dessutom även för annonsmarknaden, för att exempelvis söka vilka sidor som är mest relevanta för ens marknadsföring.

– Det är bara upp till oss att göra vårt jobb så finns stora chanser att vi ska kunna växa och blir riktigt, riktigt stora. Vi har rätt teknik, marknadsposition och målsättningar för att lyckas.

Läs om fler unga svenska startups på IT24 Entreprenör.