Trots ett aktieägartillskott på 59 miljoner kronor under perioden november 2010 till och med februari 2011, saknar bolaget förmåga att betala sina skulder och därför måste en företagsrekonstruktion till för att rädda företaget.

– Trots många insatser och åtgärder har vi inte lyckats lösa våra finanseringsbehov. Men Ventelo är i grunden en sund affär och våra åtgärdsprogram börjar redan visa positiva resultat, säger Ventelos vd Paul Moonga, som efterträdde tidigare vd:n Peter Blom, som lämnade bolaget i december 2010.

– Vi genomför rekonstruktionen för att säkra ett livskraftigt Ventelo genom att bli av med den ”ryggsäck” som uppstod under 2010, säger vd Paul Moonga vidare.

Rekonstruktionen kommer att hanteras av en extern rekonstruktör med hjälp av en intern arbetsgrupp på Ventelo.