HP står i en klass för sig när det gäller serverförsäljningen till offentlig sektor. För hela perioden hade de en andel på 62,5 procent av värdet av den totala försäljningen inom Kammarkollegiets ramavtalsområde Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007.

Under ramavtalets sista kvartal, det fjärde 2010, var HPs försäljning uppe i hela 67 procent av värdet av den totala försäljningen på 2,8 miljarder kronor.

– En förklaring till HPs starka position är att leverantören har omkring 240 återförsäljare, och det är helt klart att den kanalen starkt bidrar till att de kan behålla sitt fäste, säger Per-Erik Andersson, ansvarig för ramavtalet.

Förhoppningen att någon av de stora konkurrenterna skulle kunna utmana jätten HP och därmed skapa bättre balans i försäljningen till staten, slogs snabbt i spillror efter att det senaste avtalet trädde i kraft.

Dell, som återvände till det statliga server-ramavtalet efter en tillfällig frånvaro, har inte kunnat infria de ursprungliga förhoppningarna som en utmanare till HP.

Av den totala försäljningen på 2,8 miljarder kronor på ramavtalet, har Dell bara sålt 8,2 procent – vilket motsvarar 170 miljoner kronor – av den summan. Dells bleka insats på i Kammarkollegiets server-ramavtal förvånar Per-Erik Andersson.

– Ja, på tidigare server-ramavtal har Dell nästan varit en lika stor leverantör som HP men efter att företaget varit borta från ramavtalet under en period har de inte lyckats återta den starka position de haft tidigare.

Samma sak med dåvarande Fujitsu Siemens, som gick ut hårt i periodens början men som helt tappade mark från mitten av perioden och framåt. I ett enskilt kvartal – första kvartalet 2009 – svarade dock Fujitsu för hela 26 procent av försäljningsvärdet det kvartalet.

Men därefter har det inte gått lika bra för Fujitsu, som halkat ner till en försäljning på bara mellan 10 och 15 procent av den totala försäljningen.

Proact är ny i ramavtalssammanhang och fungerar i stort sett som en återförsäljare av Bull-servrar med IBM-teknik.

Proact har gått till att bli den tredje största leverantören på ramavtalet efter HP och Fujitsu.