Under den gånga helgen släckte Folkpartiet ner sitt gamla kommunikationsverktyg First Class – ett system som till och med är äldre än Lotus Notes och som fortfarande används av det övriga partierna.

– Allt har gått bra med övergången till Google Apps och nu är det bara det som gäller. Vi har säkert gjort något misstag, men det är ingenting dramatiskt som vi upptäckt ännu, säger Markus Forslund, it-ansvarig på Folkpartiet i Sverige.

Markus Forslund berättar att all integration mellan Folkpartiets medlemsregister och Google Apps har gjorts av konsultbolaget Mira.

– Men vi har själva gjort all exportering av viktigt information, som vi nu sakta och säkert kommer att ladda upp i Google Docs, säger Markus Forslund.

Han berättar att Folkpartiets hela riksdagsorganisation liksom partiets huvudorganisation, drygt 300 personer, använder Google Apps plattform med gmail sedan en vecka tillbaka.

– Vi har som alla andra riksdagspartier använt First Class som epost–program som, jämfört med Google Apps, är mycket svårare att få ut information från, säger Markus Forslund och tillägger.

– Google Apps är mycket enklare att använda. Det är lättare att till exempel dela kalender till Facebook, enklare överhuvudtaget att kommunicera med och det är åtkomligt dygnet runt.

På frågan om han tror att Google betraktar svenska Folkpartiet som en prestigekund, svarar han.

– Ja, jag hoppas de tycker det är roligt att ett svenskt parti går över till deras lösning eftersom inte något annat parti gjort det tidigare. Google är bra för små organisationer för det är lättare att båda växa och minska inom ramen för Google Apps. Google verkar just nu vara starkare på företag än inom offentlig sektor.

För ett år sedan började Folkpartiets it-avdelning att titta på Google Apps och diskutera ett eventuellt byte.

– Sedan övertygade vi organisationen om att det var en bra idé och därefter togs ett beslut i höstas. Det tog sedan fyra-fem månader innan det andra systemet kunde läggas ner och Google Apps införas.

Om de övriga riksdagspartierna också kommer att gå över till Google Apps kan Markus Forslund inte svara på säkert, men han har sina aningar.

– Jag har hört att flera visat intresse, speciellt som att vi lyckats bra med övergången. Eftersom det är ett ganska stort ingrepp så har man kanske dragit sig för att ta ett sådant beslut själva. Men nu när vi lyckats så bra kanske fler följer efter, tror Markus Forslund.