Ramavtalet uppskattas vara värt ungefär 500 miljoner kronor och löper över två år med möjlighet till förlängning ett. Det är uppdelat i tre klasser för att passa elever från årskurs 0 och uppåt.

Den pedagogiska elevdatorn Classmate kommer att finnas tillgänglig via ramavtalet för att köpas in till skolor genom återförsäljarna Atea, Caperio, IT-Perspektiv, Office IT-Partner och Lean Learning.

Det är Intel som tillsammans med den svenska distributören Captech tagit fram en version av elevdatorn Classmate baserad på Intels pedagogiska koncept Classmate PC.

Både elevdatorn och den tillhörande programvaruplattformen har anpassats för lågstadieelever.

– Jag är övertygad om att SKL Kommentus nya ramavtal kommer att bidra till ökad användning av it i skolan i och med att det nu ger även de yngsta eleverna tillgång till datorer i form av Intels Classmate, med pedagogiska program och lärarstöd, säger Carl-Daniel Norenberg, Nordenchef för offentlig sektor och utbildning på Intel.

– Det kommer att snabbt bidra till positiva resultat både för lärare och elever och samtidigt öka den viktiga digitala kompetensen i Sverige, tillägger han.

Hos distributören Captech ser man också stora affärsmöjligheter.

– Vi är mycket glada att vi nu kan möta det stora intresset från skolorna runt om i Sverige inom ramen för SKL elevdatoravtal genom att Intels pedagogiska Classmate-koncept nu kan avropas för leverans till lågstadieelever i 256 svenska kommuner, säger Vidal Chandarana, försäljningschef på Captech.

Kommentus har i efterhand dementerat informationen som denna artikel baseras på. Läs artikeln här.