Köpet berör bara Koneokedjans 14 dotterbolag, medan övriga 26 medlemmar kvarstår som fristående bolag i kedjan.

I fortsättningen kommer Koneo att vara ett självständigt varumärke med ett eget erbjudande som ska verka som ett helägt dotterbolag till Konica Minolta Business Solutions Sweden.

– Vi känner Koneo väl och det är vår viktigaste partner i Sverige som vi har ett framgångsrikt samarbete sedan många år. Koneo stod högst på listan vad gäller tänkbara förvärv i Sverige, säger Jaan Balod, vd på Konica Minolta i Sverige.

Nyligen köpte Konica Minolta en rikstäckande it-kedja i USA med liknande struktur som svenska Koneo.

– Konica Minoltas strategi innebär att vi förstärker vårt erbjudande vårt erbjudande från att vara ett ledande bolag inom lösningar för dokumenthantering, till att bli ett tjänsteföretag med ett heltäckande erbjudande, där vi behöver komplettera vårt erbjudande med mer it-kompetens, tillägger Jaan Balod.

Vad affären innebär för Koneo-kedjans utbud av produkter och tjänster återstår att se. Likaså hur köpet påverkar de 26 kvarvarande medlemmarna i kedjan.