Resultatminskningen beror på att bolaget tagit samtliga kostnader för förvärv och konsolideringsåtgärder under kvartalet mot resultatet.

Det har belastat kvartalet med kostnader av engångskaraktär på omkring 5 miljoner kronor för omstrukturering och personalnerdragningar.

För första kvartalet i år ökade Alltele omsättningen till 113 miljoner kronor jämfört med 71,6 miljoner kronor för samma period 2010.

Samtidigt gjorde Alltele alltså ett nollresultat, vilket ska jämföras med ett resultat på 1,8 miljoner kronor samma kvartal förra året.

Årets förvärv av kundstockar från Bredbandsbolaget och Ephone och rörelse och kundstock från Blixtvik har visserligen bidragit till en årlig omsättningsökning på cirka 90 miljoner kronor, men samtidigt har det påverkat resultatet för kvartalet.

Enligt vd Ola Norbergs vd-kommentar är Allteles fortsatt starka tillväxt under kvartalet ett direkt resultat av den konsekvent genomförda förvärvsstrategin, men den rymmer också en betydande organisk tillväxt på företagsmarknaden.

Han anser att bolaget under ett antal år visat förmåga att under lönsamhet genomföra en aggressiv förvärvsstrategi. Under perioden 2007 till 2010 har Alltele kunnat uppvisa en tillväxt som överstiger 800 procent.

Det, menar Ola Norberg, påverkar oundvikligt det kortsiktiga resultatet, som delvis har fått stå tillbaka i prioritet.

Han ser framför sig en markant lönsamhetsutveckling under resterade del av året och att bolaget satsar på en fortsatt offensiv förvärvsstrategi, där man redan nått delmålet på en halv miljard kronor i omsättning.

Allteles tydligt uttalade strategi om fortsatt expansion vid förvärv ligger fast och där det finns ett speciellt intresse av kundstockar.