SAPs Europachef Franck Cohen har stor erfarenhet av den svenska marknaden – han har en tioårig bakgrund på affärssystemleverantören Intentia, som senare köptes upp av Lawson.

– Den svenska marknaden är helt annorlunda från alla andra, säger han. Det beror på de tre I:na (Intentia, IBS och IFS). I och med att tre mjukvaruleverantörer kommer från samma land så har marknaden blivit väldigt fragmenterad, särskilt inom de medelstora bolagen.

Den bilden gäller särskilt tillverkningsindustri och detaljhandeln, fortsätter han:

– För oss innebär det här en potential att öka marknadsandelen. En del av de här bolagen är ju inte i sin bästa form. Man måste investera mycket i utveckling på den här konkurrensutsatta marknaden.

Vad tror du om att Lawson nu blir uppköpta av Infor?

– Jag följer Lawson eftersom jag var på Intentia i tio år. Det var ganska uppenbart att Lawson var på listan över potentiella konsolideringsobjekt. Det kan vara bra för dem. Jag är inte så säker på att det är bra för deras kunder. Infor har ett rykte om sig att döda forskning och utveckling.

När man pratar Franck Cohen är det uppenbart att han framför allt har mobilitet i tankarna.

– Mobilitet är ett av våra viktigaste områden. Vi ska utveckla helt nya applikationer som inte finns för mobilen i dag. Alla företag kommer att ha en agenda för mobilitet. Det handlar inte bara om smartphones, utan även om Ipad och andra plattor. Det förändrar landskapet och då pratar vi inte om musik och video, utan om affärsapplikationer.

Som exempel på en applikation nämner Franck Cohen en lösning för livsmedelshandeln som SAP ska lansera i juli tillsammans med den europeiska dagligvarukedjan Casino. Lösningen gör att kunden kan skanna varan och få riktad information och erbjudanden online i sin smartphone inne i butiken.

I september ska SAP lansera en ”app store”, där Franck Cohen har som målsättning att bolaget självt ska utveckla ett hundratal applikationer och dess partner ”tusentals”.

– Vi vill göra för affärsapplikationerna vad Apple har gjort för musik och video, säger han.

Franck Cohen fortsätter:

– Jag tror verkligen på pekplattan som verktyg, säger han. Det är så användarvänligt jämfört med en smartphone. På en pekplatta kan man göra allt, alla komplexa transaktioner och så vidare.