Svenska verksamheter lägger 90 miljarder kronor på it-investeringar i år, enligt analysföretaget Radars senaste undersökning Leverantörsutvärdering Sverige 2011.

Där utvärderas svenska it-köpares kundnöjdhet inom fyra områden: infrastruktur, resurskonsulter, outsourcing och drift samt verksamhetslösningar.

De tillfrågade företagen har fått svara på vilken leverantör som de uppfattar som sammantaget bäst inom respektive område.

Caperio får högsta betyg, 4,8 av 5 möjliga, i området infrastruktur före aktörer som Safeside Solutions, LAN Assistans, B2B IT-Partner och Addpro.

Fujitsu ligger i klar topp när det gäller området resurskonsulter och före konkurrenter som Sigma, Cypoint, IT-Assistans och Kontract IS Services.

Inom området outsourcing och drift toppar Telecomputing med Dicom Datautveckling, Visma, GDM och Ninetech efter sig.

När det gäller området verksamhetslösningar så uppfattar de tillfrågade kunderna Agnitum som den klart bästa leverantören, följt av Logica, Acando, Istone och Connecta.

Gemensamt för samtliga fyra områden som bedöms i Radars undersökning är att de riktigt stora bolagen är klart underrepresenterade, vilket också kommenteras av analysföretaget.

Av undersökningen framgår vidare att svenska verksamheter lägger 90 miljarder kronor på it-tjänster från leverantörer i år.

I undersökningen har tusentals projekt och resurser värderats av flera verksamheter i Sverige under våren 2011,

Rapporten visar bland annat att skillnaderna i kundupplevt värde är mycket stora. Minst skillnad råder inom området outsourcing och drift medan störst skillnad finns inom området resurskonsulter.

"Med så betydande skillnader i kvalitet och värde som studien visar så kommer sourcing och inköpsprocesser att bli viktigare än någonsin för att skilja framgångsrika it-verksamheter i Sverige från övriga", noterar Radar i rapporten.

– På Caperio tycker vi att det här är fantastiskt roligt. Vi har jobbat hårt för att nå den positionen och att få så höga betyg från våra slutkunder ger oss mer energi och vilja att utvecklas och jobba ännu hårdare, säger Christer Haglund, vd på Caperio.