Den svenska tele- och bredbandsoperaötern Alltele köper upp samtliga aktier i operatören Ventelo för 300 miljoner kronor. Samtidigt skriver Alltele upp omsättningsmålet för 2011 till 800 miljoner.

– Med Ventelo erhåller vi nu en betydande företagskundbas under långa avtal i kombination med förbättrad kostnadseffektivitet i alla delar av företaget, säger Ola Norberg, vd för AllTele.

För uppstickaren Alltele innebär förvärvet ytterligare skalfördelar och ger förutsättningar för ökad lönsamhet. Sammantaget får Alltele runt 100 000 nya slutkunder med förvärvet, varav 23 500 är företagskunder.

Operatören Alltele är sedan 2007 den snabbast växande operatören i Sverige och hoppas på längre sikt kunna utmana de stora aktörerna på den svenska marknaden. Den senaste tiden har företaget haft en aggressiv förvärvsstrategi och lyckats knyta till sig flera olika aktörer.