It-branschen har stora rekryteringsproblem just nu. Det gör att tillväxttakten i Stockholmsregionen bromsas in. Det enligt Stockholm handelskammares konjukturbarometer över andra kvartalet.

– Vi ser tydliga problem för företagen att attrahera rätt kompetens, säger Johan Treschow, analytiker på Stockholms handelskammare.

Det är flera faktorer som gör det svårt att rekrytera för it-företag i Stockholm. Enligt Stockholms handelskammare är brister i utbildningssystemet en av dem, men även bostadsbristen i Stockholm gör livet hårt för it-företagen att rekrytera.

– Det gör det svårt att flytta till regionen, säger Johan Treschow.

Enligt konjukturbarometern kommer tillväxten ändå öka, trots oron på börsen just nu. En av anledningarna är en ökad efterfrågan på konsulttjänster.

– Trots den globala oron i ekonomin fortsätter Stockholm att växa. Viktigt nu är att regeringen inte slår av på reformtakten utan fortsätter och förbättra näringsklimatet. Ur ett globalt konkurrensperspektiv har vi inte råd att vänta med att genomföra viktiga strukturella reformer, säger Johan Treschow.